Aleksy Tymik

Kontakt

Aleksy Tymik

Uwaga: czasami mam potrzebę odciąć się od świata. Może to spowodować kilkutygodniowe opóźnienie w odpowiedzi na emaile. Liczę na zrozumienie...

Spis utworów

© Aleksy Tymik • YouTubeFacebookGoogle+Email
Page created 13 June 2014, last updated 12 April 2015
Aleksy Tymik™ is a EU-registered trademark